CAW Antwerpen

ADAM

Voor wie?

De medewerkers van ADAM begeleiden minderjarigen die verdacht worden van een als misdrijf omschreven feit. De aanmeldingen komen van de Jeugdrechtbank of van het Jeugdparket van Antwerpen.

Wat doen we?

De Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen geeft jongeren die een delict gepleegd hebben de kans om hun verantwoordelijkheid op te nemen. ADAM biedt herstelgerichte en constructieve afhandelingsvormen aan, zoals dienstverlening (werktraject), vorming (leerproject in groep/ individueel), herstelbemiddeling en hergo (communicatieproces met het slachtoffer, op een directe of indirecte manier). 

ADAM wil met dit aanbod een antwoord formuleren op het fenomeen van jeugddelinquentie in Antwerpen. Hierbij kiest ADAM resoluut voor een constructieve aanpak waar de verantwoordelijkheid van de minderjarige delictpleger vooropgesteld wordt. Centraal staat een emancipatorisch gerichte aanpak op maat, vertrekkend vanuit de capaciteiten en de leefwereld van de jongere. De minderjarigen gaan tijdens de begeleiding een communicatieproces aan met zichzelf, hun omgeving, de samenleving en eventueel hun slachtoffer(s). 

Hoe kan je ons contacteren?

Voor meer informatie, neem contact op met ADAM