CAW Antwerpen

U bent hier

Op maat en in de buurt

Soms kunnen vragen in enkele gesprekken een antwoord vinden. Je voelt je weer meer in evenwicht en kan zelf weer verder.
Maar er zijn ook problemen die meer tijd vragen. In gesprek met een hulpverlener van CAW Antwerpen geef je aan ‘dat je echt meer nodig hebt’. Door het spreken over je probleem krijg je wel meer inzicht, maar je hebt behoefte aan ondersteuning en begeleiding om ermee om te gaan.

Wij bieden je graag onze hulp aan, op maat van je vraag, op jouw ritme.

Voor iedereen

Begeleidingsaanbod is er voor iedereen die ervaart dat hij of zij met enkele gesprekken niet voldoende heeft om zelf met een probleem of situatie om te gaan.

Bovendien willen we met het begeleidingsaanbod aansluiten bij de verschillende welzijnsvragen waar mensen soms mee worstelen:

 • persoonlijke en relationele problemen, opvoedingsvragen of gezinsproblemen;
 • financiële problemen;
 • traumatische ervaringen als slachtoffer van een misdrijf of betrokkene bij een verkeersongeval;
 • situaties van misbruik en geweld;
 • dreigende uithuiszetting of problemen met het vinden van een goede woonst;
 • het zich buitengesloten voelen in de samenleving door een situatie van armoede;
 • het als pleger van feiten in begeleiding willen werken aan herstel.

CAW Antwerpen maakt begeleiding in het bijzonder toegankelijk voor iedereen voor wie dit niet evident is: wanneer je onvoldoende middelen hebt, de stap naar hulpverlening erg groot is, wanneer je de taal niet voldoende beheerst, …

Wat doen we

In de begeleiding werken we samen

 • aan concrete doelen die jij wil bereiken.
 • rond thema’s die voor jou belangrijk zijn.

Doorheen de gesprekken

 • willen we je meer inzicht geven in je situatie,
 • willen we een probleemsituatie draaglijker maken of verbeteren,
 • willen we je helpen je kracht terug te vinden om zo later zelf problemen beter aan te kunnen,
 • en willen we voorkomen dat je later hervalt in diezelfde probleemsituatie.

In de begeleiding willen we

 • je steunen en erkennen in elke stap die je zet.
 • je persoonlijke, relationele en praktische hulp bieden zodat je dagelijkse leven makkelijker loopt en je je zelf beter voelt in wie je bent en wat je doet.
 • bemiddelen in een conflict: helpen onderhandelen om uit een conflictsituatie te geraken.
 • je vaardigheden aanleren om beter je administratie te kunnen beheren, beter te communiceren, in een relatie te staan, met je emoties om te gaan of je kind op te voeden.
 • je actief voorbereiden om de stap te zetten naar een andere dienst of organisatie, om deel te nemen aan activiteiten of in contact te komen met school, werk of vrije tijd.
 • opvang bieden waarin we je tegelijk ook kunnen begeleiden.

Hulp binnen handbereik

In het CAW bieden we een waaier van begeleidingsvormen. Zo kan je bepalen of je alleen, met een partner of je hele gezin hulp wil en rond welke thema’s je in de begeleiding wil werken.

Het ruime begeleidingsaanbod van een CAW omvat:

 • individuele begeleiding, ondermeer bij persoonlijke problemen, als slachtoffer van een misdrijf of als betrokkene van een verkeersongeval;
 • begeleiding bij relatie- en gezinsproblemen, ook tijdens en na een echtscheidingssituatie;
 • begeleiding bij financiële problemen;
 • begeleiding bij woonproblemen;
 • verblijf in een opvang voor mannen, vrouwen of gezinnen in combinatie met begeleiding;
 • begeleiding van mensen in de gevangenis en hun familie;
 • strafrechtelijk opgelegde hulp.

Wil je graag instappen in een begeleiding? Neem dan contact op met het onthaal. We beluisteren je verhaal, verkennen samen welke hulp je zoekt, wat je nodig hebt en wat haalbaar is. De hulpverlener kan je dan meer informatie geven over een passend begeleidingsaanbod.

Hoe werken we

 • De keuze voor een begeleidingsvorm bepalen we in overleg. Zo kunnen we zoveel mogelijk op maat van jouw concrete situatie hulp bieden.
 • Elke vorm van begeleiding is immers steeds vrijwillig. Ook wanneer je wordt doorverwezen of bij een begeleiding in het kader van een gerechtelijke maatregel blijf jij degene die kiest.
 • We spreken samen af wat je wil bereiken in de begeleiding.
 • Jij bepaalt ook het tempo van de begeleiding.
 • Voor een begeleiding vragen we soms een bijdrage. We houden hierbij rekening met je inkomen. Wanneer je verblijft in een opvangcentrum of vluchthuis, betaal je verblijfkosten. De begeleiding zelf is daar gratis.
 • Begeleiding wordt steeds gegeven door professionele hulpverleners van het CAW en goed opgeleide vrijwilligers die veel ervaring hebben met specifieke thema’s.
 • We werken met verschillende methodieken, afhankelijk van je vraag en situatie.
 • We bieden zowel individuele begeleiding als begeleiding van jou en je partner, met het gezin of in groep.
 • Regelmatig staan we stil bij de vraag of de begeleiding aansluit bij wat je nodig hebt. We sturen de begeleiding bij, wanneer je het gevoel hebt dat deze niet aansluit bij wat je nodig hebt.

Hoe neem je contact op?

Wil je meer info over het begeleidingsaanbod? Of wil je graag de stap zetten naar begeleiding?

Neem dan contact op met het onthaal.