CAW Antwerpen

U bent hier

Niemand die erom vraagt

Een crisis is voor iedereen, jong en oud, erg ingrijpend. Al het houvast dat er was, lijkt niet meer vanzelfsprekend.
De oorzaak van die crisis kan heel verschillend zijn: je bent slachtoffer van geweld, je staat op straat, … Maar de manier waarop je naar de toekomst kijkt is meestal dezelfde. Het is voor jou niet meer houdbaar. Je beseft op dat moment meer dan ooit dat het echt anders moet.
Grijp je vast aan dat gevoel en zoek hulp om je situatie te veranderen.

Blijf er niet alleen mee zitten

Zwijg er niet over. Je hebt het recht jezelf te beschermen. Het is belangrijk om hulp te zoeken, er niet alleen mee te blijven.

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Buiten de openingsuren kan je zeven dagen per week, 24 uur per dag (ook anoniem) telefonisch contact opnemen met het crisismeldpunt van ons Crisisteam +18 op 0800 259 22, of met Tele-Onthaal op het nummer 106.

Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie (bel 101). Heb je dringend medische hulp nodig, bel onmiddellijk het alarmnummer 112.

Samen kijken welke actie nodig is

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen en je het gevoel hebt dat je er alleen niet uitgeraakt, kan je contact opnemen met het cvrisisteam +18.

In een crisisituatie kan je nood hebben aan verschillende zaken: 

  • samen kijken naar wat je op dat moment nodig hebt
  • een  advies,
  • weten waar je terecht kan voor een tijdelijke rustperiode, 
  • opstarten van gesprekken om op dat kritische moment te zoeken wat je wil veranderen,
  • eventueel een doorverwijzing naar  verdere hulp, ...
  • opvang 

Het crisisteam tracht samen met jou de situatie te verhelderen. Ze kiezen samen met jou voor de meest gepaste, minst ingrijpende oplossing

Crisisjeugdhulp

Iedereen die professioneel in contact komt met minderjarigen in crisissituaties kan aanmelden bij Crisisteam -18.

Crisisteam -18 tracht in overleg met de aanmelder de situatie te verhelderen en biedt vervolgens info, advies en ondersteuning aan de aanmelder. Indien nodig, kan Crisisteam -18 bijkomend verschillende vormen van crisisjeugdhulp inschakelen: crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang. Deze crisisjeugdhulp wordt geboden door verschillende partners uit verschillende jeugdhulpsectoren.

De crisisjeugdhulp richt zich niet enkel op de minderjarige maar probeert samen met alle betrokkenen naar oplossingen te zoeken.