CAW Antwerpen

U bent hier

Kwadraat

Voor wie?

Kwadraat staat voor de meerwaarde van een integrale aanpak…
voor kinderen, leerlingen, jongeren, jongvolwassenen, leerkrachten, jeugdwerkers, jongeren- begeleiders en ouders in een ononderbroken zorgtraject, op maat van de problematiek.

Wat doen we?

Kwadraat bevat verschillende methodieken die we kunnen situeren binnen 3 modules: Vorming, Coaching en Begeleiding:

Vorming

Het vormings- en trainingsluik bestaat uit:

  • ZAPP die een heel actieve training biedt  voor jongeren. De training geeft jongeren een kans om te werken rond weerbaarheid en agressiebeheersing binnen een vrijwillig vormingsaanbod.
  • Het project OO10 ondersteunt ouders van kinderen tussen 10 en 17 jaar. We doen dit aan de hand van een groepsaanbod ‘OO10 stress’, gebaseerd op de methodiek van Rots en Water.
  • Zamourai bouwt bruggen tussen jeugdwerk en jeugdwelzijn. Binnen de Zamourai basisopleiding staat de rol van de jeugdwerker centraal in het omgaan met individuele welzijnssituaties van kwetsbare tieners en jongeren.
  • De Jeugdadviseurs is een peersupport- project dat zicht richt naar alle jongeren in Antwerpen. Het reikt jongeren tools aan die bruikbaar zijn in de dagelijkse realiteit. Hun vormingen zijn een jarenlange traditie binnen het Vlaamse Jeugdwelzijnslandschap.

Hoe kan je Kwadraat-vorming contacteren?

Vrijdagmarkt 11
Antwerpen 2000
tel.: 03 235 89 20
Teamverantwoordelijke: Daniel Dufond

Aanmeldingen kunnen enkel via het Centraal Meldpunt op 03 338 32 66

Coaching

vertrekt vanuit het laagdrempelige aanbod ‘ het coachproject’.  De vrijwillige coach tracht er voor te  zorgen dat leerlingen die steun nodig hebben hun diploma behalen. Hij of zij is geen professionele hulpverlener maar een eerder een soort ‘grote broer of zus’ die zelf ook puber is geweest en die weet hoe het voor een jongere is om op te groeien in de stedelijke omgeving.

Indien de situatie van de jongere meer ondersteuning behoeft is er  de Jongerencoach die een hogere opleiding geniet en dus vanuit een doorstroomproject jongeren terug op de rails helpt. De Jongerencoach werkt in opdracht van het CAW maar verbindt zich aan één of meerdere scholen. Ze werken preventief en helpen  mee uitval van jongeren te voorkomen.

Hoe kan je Kwadraat-coaching contacteren?

Vrijdagmarkt 11
Antwerpen 2000
tel.: 03 235 89 20
Teamverantwoordelijke: Daniel Dufond

Aanmeldingen kunnen alleen via het Centraal Meldpunt op 03 338 32 66

Begeleiding

Indien de situatie van de jongere intensievere hulp behoeft, bieden we ‘icliëntbegeleiding’. We organiseren een intensieve, kortdurende, ambulante en vrijwillige begeleiding aan kinderen en jongeren tussen 9 en 18 jaar. Met een vroegtijdige en integrale aanpak, bieden wij begeleiding aan vóór de problemen escaleren. Op die manier trachten wij meer ingrijpende interventie of hulpverlening te voorkomen. 

Indien professionele begeleiding is aangewezen voor het gezin is er ‘contextbegeleiding’.

De contextbegeleider ondersteunt gezinnen waar er zich problemen stellen in de gezinsrelaties. We werken met alle leden van het gezin om een positief opvoedingssituatie te creëren en ouders de regie te laten nemen binnen het gezin.

Contextbegeleiding wordt geïnstalleerd indien de noodzaak blijkt tijdens een traject binnen Kwadraat. De cliëntbegeleider en de contextbegeleider werken heel nauw samen. Het is niet mogelijk om rechtsstreeks aan te melden voor contextbegeleiding.

Hoe kan je ons contacteren?

Vrijdagmarkt 11
Antwerpen 2000
tel. 03 235 89 20
fax 03 236 51 42
Teamverantwoordelijke: Daniel Dufond

Aanmeldingen kunnen alleen via het Centraal Meldpunt op 03 338 32 66