CAW Antwerpen

U bent hier

Ons standpunt over de vluchtelingenproblematiek

16.09

Ons standpunt over de vluchtelingenproblematiek

Wij willen wonen in een gastvrije gemeente

CAW Antwerpen is solidair met asielzoekers en vluchtelingen. Vanuit haar rol als welzijnsorganisatie wil ze de samenleving uitnodigen mee solidair te zijn en de vluchtelingen welkom te heten.


Los van politieke agenda's en boven het partijgewoel heen wijst het CAW op de nood aan degelijke en voldoende opvang voor de mensen die in België een asielaanvraag doen.


CAW Antwerpen draagt ook haar steentje bij en is bereid opvangpartner te zijn, meer dan ze tot nu toe deed. Verder blijven we onze expertise en ervaring qua ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen inzetten en willen we deze delen in samenwerking met overheden, partners in het werkveld en burgerinitiatieven.


Ons CAW betreurt de negatieve beeldvorming die wordt gecreëerd rond de vluchteling en wil succesverhalen en positieve getuigenissen inzetten om een andere stem te laten horen, met als bedoeling de integratiekansen van deze mensen te bevorderen.