CAW Antwerpen

U bent hier

COSA (Cirkels voor ondersteuning, samenwerking en aanspreekbaarheid)

Wat is COSA?

COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid.

In 1994 ontstond COSA in Canada, onder de titel Circles of Support and Accountability. Later werd ook in Groot-Brittanië en Nederland een COSA-werking opgestart. Deze functioneren ondertussen succesvol. In 2011 heeft het Justitiehuis Antwerpen, in samenwerking met CAW De Terp en met steun van COSA Nederland, de eerste COSA-cirkels opgestart in Antwerpen. Begin 2014 werd COSA ondergebracht bij CAW Antwerpen en werd er ook in Brussel gestart met COSA.

COSA is gericht op de re-integratie van plegers van zedenfeiten in de samenleving, met als voornaamste doel het vermijden van nieuwe slachtoffers. Vrijwilligers en professionelen begeleiden en ondersteunen deze plegers om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement terechtkomen. Een zedendelinquent die sociaal geïsoleerd raakt, heeft immers een grotere kans om te hervallen. COSA wil dit voorkomen door een sociaal en ondersteunend netwerk te creëren rond een pleger van zedenfeiten, binnen COSA kernlid genoemd. 

 

Hoe werkt COSA?

Rond een kernlid worden steeds cirkels opgestart. Deze bestaan uit een binnen- en een buitencirkel. De binnencirkel bevat het kernlid en drie tot vijf vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden begeleid door de cirkelcoördinator. De buitencirkel bestaat uit professionals, zoals eventueel de behandelaar, de justitieassistent, etc. Belangrijke familieleden of vrienden van het kernlid kunnen ook opgenomen worden in de buitencirkel. Iedereen in deze buitencirkel maakt deel uit van het netwerk rond het kernlid. Het zijn echter enkel de vrijwilligers en het kernlid die actief samenkomen. De cirkelcoördinator vormt de spreekbuis tussen binnen- en buitencirkel. Zo kan de cirkelcoördinator bijvoorbeeld contact opnemen met de justitieassistent van een kernlid indien er vragen zijn omtrent zijn of haar probatievoorwaarden.

De COSA-vrijwilliger

Vrijwilliger zijn bij COSA is een boeiende taak op het grensvlak van mens, criminaliteit en maatschappij. Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen een tweedaagse training vooraleer ze kunnen starten met een cirkelbegeleiding. Gedurende het verloop van de cirkel kunnen de vrijwilligers rekenen op een permanente follow-up en bijscholing, en kunnen ze deelnemen aan  leuke activiteiten. Iedereen kan zich aanmelden als kandidaat-vrijwilliger. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig.

De vrijwilligers vormen een luisterend oor voor het kernlid en ondersteunen deze bij allerlei praktische zaken, zoals de zoektocht naar werk. Als vrijwilliger tracht je een rolmodel te zijn van gezonde sociale relaties voor het kernlid. Het is cruciaal dat er binnen een cirkel steeds openheid heerst. Door een hoge mate van openheid te creëren tussen kernlid en vrijwilligers kunnen vrijwilligers in de eerste lijn signalen oppikken van risicogedrag bij het kernlid. Zij verwittigen in dat geval de cirkelcoördinator, die dan op maat kan opvolgen. 

Als COSA-vrijwilliger lever je een actieve bijdrage aan een veiligere samenleving door de kans op herval van een zedendelinquent te verkleinen en zo nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende vrijwilligersfunctie? Neem dan even contact op voor meer info of een kennismakingsgesprek. 

Voor Antwerpen kan je terecht bij de twee cirkelcoördinatoren Gianni Zegers (0476 95 01 44) en Ines Crama (0470 19 47 91) of via cosa@cawantwerpen.be