CAW Antwerpen

U bent hier

COSA (Cirkels voor ondersteuning, samenwerking en aanspreekbaarheid)

Wat is COSA?

C.O.S.A.  staat voor: Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aansprakelijkheid. 

Het is een Europees project, dat nu ook in Vlaanderen vorm krijgt. Het is gericht op re-integratie van zedendaders die onder toezicht van Justitie staan. Het voornaamste doel van COSA is: ‘geen nieuwe slachtoffers’. COSA wil zedendaders ondersteunen en begeleiden in hun moeilijk proces om opnieuw correct te functioneren in de maatschappij. Een dader die uit de gevangenis komt en niet wordt begeleid, raakt makkelijk sociaal geïsoleerd en daardoor is zijn hervalrisico groter. COSA wil dit voorkomen. Een netwerk van vrijwilligers en professionals zet zich daar voor in.

COSA is in 1994 in Canada ontstaan, onder de titel Circles of Support and Accountability. Ook in Groot-Brittannië en Nederland is er een succesvolle COSA-werking.

In 2011 heeft het Justitiehuis Antwerpen, in samenwerking met CAW De Terp en met support van COSA Nederland, de eerste COSA-cirkels opgestart in Antwerpen.  Begin 2014 werd COSA ondergebracht bij CAW Antwerpen en werd er ook in Brussel gestart met COSA.

Doelstelling van COSA: geen nieuwe slachtoffers

Herintrede in de maatschappij: begeleiding, ondersteuning & controle
Zedendaders keren na hun veroordeling en gevangenisstraf, na verloop weer terug in de samenleving. Als dat onvoorbereid gebeurt, zonder voldoende begeleiding en hulp, komen zij vaak in een sociaal isolement terecht. Dan is de kans op herhaling van strafbare feiten groter. Vrijwilligers en professionals van COSA perken dat risico in door een sociaal, ondersteunend en controlerend netwerk te vormen omheen de zedendader (hier kernlid genoemd) . De vrijwilligers zijn getraind om vroegtijdig signalen op te pikken als het kernlid weer delictgedrag aan het ontwikkelen is. In dat geval signaleren ze dit bij de coördinator, die dan kan ingrijpen. Een andere taak van  COSA-vrijwilligers kan bestaan uit praktische hulp bieden, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, het regelen van financiën, het vinden van woonst en het uitbouwen van gezonde sociale contacten. COSA-vrijwilligers werken dus complementair samen met justitie en hulpverleners. Zij bieden langdurige sociale begeleiding, iets waar justitie en hulpverlening onvoldoende tijd en middelen voor heeft.

Hoe werkt COSA?

Vrijwilligers & professionals
Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één kernlid (dader). Samen vormen zij de binnencirkel. Een coördinator begeleidt de vrijwilligers. Bovendien is er ondersteuning door een groep professionals, de buitencirkel genoemd, waaronder een justitieassistent, een behandelaar en eventuele andere hulpverleners. De coördinator van de cirkel zorgt voor koppeling tussen de twee cirkels. 

De COSA-vrijwilliger

COSA-vrijwilliger word je niet zomaar

COSA-vrijwilliger zijn is een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd (niet allleen aan de hand van intake, maar ook in training). Vervolgens kunnen ze rekenen op een tweedaagse   training vooraf en permanente follow up en bijscholing. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig. Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden

Je inzetten voor COSA is een uitdagende vrijwilligerstaak. Je levert een actieve bijdrage aan een veiliger samenleving. Waarbij je de kans van een zedendader op een leven zonder delicten helpt vergroten. 

Boeiende taak

Samen met andere vrijwilligers vorm je een cirkel rond een in de maatschappij teruggekeerde zedendader, onder het motto ‘geen nieuwe slachtoffers’. Een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. 

Verantwoordlijkheden van de COSA-vrijwilliger:

 1. Je biedt een luisterend oor.
 2. Je werkt samen en hebt overleg met professionals in de hulpverlening, justitie en politie. Je maakt deel uit van een team in een nog groeiend project in Vlaanderen.
 3. Je helpt mee om het kernlid (dader) zich opnieuw sociaal te integreren.
 4. Je bent een bron van hulp op allerlei gebieden, o.a. praktische zaken, maar ook op emotioneel vlak. Je draagt ertoe bij dat het kernlid zich minder eenzaam en geïsoleerd voelt. Met als doel dat het kernlid op termijn een eigen netwerk heeft uitgebouwd en terug zonder hulp van vrijwilligers zijn leven kan leiden.
 5. Je stimuleert en ziet erop toe dat het kernlid zijn/haar correct gedrag handhaaft.
 6. Je wijst het kernlid op zijn/haar verantwoordelijkheden. Daarom ga je constructieve confrontaties aan met het kernlid.
 7. Je COSA-engagement is gebaseerd op empathie, wat niet wil zeggen dat je sympathie moet opbrengen voor zijn daden.
 8. Je vormt onderdeel van en levert een bijdrage in een consistent en vernieuwend ondersteuningsnetwerk.
 9. Je slaagt erin een balans te bereiken tussen ondersteuning en aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en gedrag van de dader.
 10. Je gaat uiteraard vertrouwelijk om met de informatie die je krijgt over de dader.
 11. Je bent een rolmodel voor gezonde relaties en sociaal gedrag en handhaaft afgesproken persoonlijke grenzen

Training en begeleiding

Cosa-vrijwilligers worden grondig geselecteerd en kunnen rekenen op een tweedaagse training voor ze beginnen werken met zedendaders. Gedurende de periode van contact met daders worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door bevoegde deskundigen.

Hoeveel tijd investeer je als COSA-vrijwilliger in het project?

Intakegesprek (éénmalig): ca. 1 uur.

Basistraining (éénmalig): 2 dagen van 7 uur = 14 uur

Cirkelbijeenkomst: 2 uur per week in de eerste fase (gemiddeld een half jaar) en daarna 2 uur om de 14 dagen (afhankelijk van de behoefte van het kernlid) In vakantie- of ziekteperiodes kunnen cirkelleden uiteraard individueel één of enkele bijeenkomsten overslaan. Een cirkel bestaat gemiddeld anderhalf à  twee jaar.

Enkele maanden per jaar worden er ook evaluaties en sociale bijeenkomsten gehouden. 

Ben je gemotiveerd, heb je voldoende vrije tijd en kan je enige continuïteit in je engagement garanderen, meld je dan zeker aan!

Aanmelden

Als je interesse hebt in deze boeiende vrijwilligersfunctie, kan je je aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Voor Antwerpen neem je contact op met COSA-coördinator, Gianni Zegers, gianni.zegers@cawantwerpen.be, tel: 0476 95 01 44.