CAW Antwerpen

U bent hier

Verslag actievergadering vluchtelingencrisis

09.09

Verslag actievergadering vluchtelingencrisis

dinsdag 8 september

CAW Antwerpen en haar medewerkers worden sterk aangegrepen door de vluchtelingenproblematiek waar we nu mee geconfronteerd worden. Wij kunnen als geëngageerde sociale organisatie niet aan de kant gaan zitten en toekijken. Daarom riep het directie- en beleidsteam iedereen op voor een actievergadering, afgelopen dinsdag (8 september). We bespraken wat we als organisatie kunnen doen. Lees hier een neerslag.

CAW Antwerpen is solidair met asielzoekers en vluchtelingen. Vanuit haar rol als welzijnsorganisatie wil ze de samenleving uitnodigen mee solidair te zijn en de vluchtelingen welkom te heten.

Los van politieke agenda's en boven het partijgewoel heen wijst het CAW op de nood aan degelijke en voldoende opvang voor de mensen die in België een asielaanvraag doen.

CAW Antwerpen draagt ook haar steentje bij en is bereid opvangpartner te zijn, meer dan ze tot nu toe deed. Verder blijven we onze expertise en ervaring qua ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen inzetten en willen we deze delen in samenwerking met overheden, partners in het werkveld en burgerinitiatieven.

Ons CAW betreurt de negatieve beeldvorming die wordt gecreëerd rond de vluchteling en wil succesverhalen en positieve getuigenissen inzetten om een andere stem te laten horen, met als bedoeling de integratiekansen van deze mensen te bevorderen.Na de oproep tot overleg over de vluchtelingenproblematiek kwamen meer dan 100 mensen opdagen om mogelijke acties te bespreken.

Naast overdonderend veel van ons 'eigen volk' waren er ook vertegenwoordigers van andere sociale middenveld- en vrijwilligersorganisaties.

Koen De Vylder gaf een korte inleiding en riep op tot solidaire en concrete acties.

Meron Knikman (coördinator Adviescentrum Migratie) situeerde de huidige problematiek, en getuigde van haar aanwezigheid in het Maximiliaanpark in Brussel.

Bart Daems (beleidsmedewerker diversiteit) situeerde de samenwerking met vluchtelingenwerk en de contacten met het kabinet Van Deurzen.

Pol De Groote (coördinator Asmodee) riep op tot gedreven maar realistische acties.

Vervolgens gaf Rein Antonissen een korte stand van zaken en riep ons CAW op om de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen te bewaken en hier in het openbaar een standpunt over in te nemen.

Gezien het grote aantal aanwezigen, splitsten we ons op in 4 groepen om ideeën en actievoorstellen te sprokkelen.

Hier een kleine greep uit de voorstellen die nadien in plenum werden gebracht:

 • vraag naar een politiek standpunt vanuit het CAW, sensibilisering in samenwerking met het steunpunt algemeen welzijnswerk en andere partners

 • kunnen wij burgerinitiatieven ondersteunen en coördineren?

 • we kunnen vrijwilligers een vorming geven

 • de expertise binnen het CAW kan verder intern en extern verdeeld worden

 • duiding op de website en via facebook

 • samenwerken met zelforganisaties, migrantengemeenschappen en andere initiatieven

 • digitale dispatching en informatiedeling

 • we voorzien een toename van hulpvragen van vluchtelingen en mensen zonder papieren, hoe kunnen we hier ons op voorbereiden?

 • we moeten niet alleen naar de stad Antwerpen kijken, maar ook in andere gemeenten van ons werkingsgebied solidariteitsacties opstarten of ondersteunen

 • ...

Conclusie:

Wij gaan uitdragen dat vluchtelingen welkom zijn.

Wij gaan samen met partners concrete acties opzetten.

Wij gaan stoefen met die solidariteit.

Vluchtelingen Actie Comité (VAC)

Koen, Meron, Pol en Bart krijgen het gezelschap van Tetty Rooze, Ingrid Ter Maat en Tom Van De Geuchte en gaan op maandag 14 september om 14u in de Plataan aan de slag met de verzamelde voorstellen.

Nieuwe leden van het VAC zijn meer dan welkom. Mail naar bart.daems@cawantwerpen.be om je komst aan te kondigen.

Mailadres

Voor al je vragen, voorstellen, ideeën enz... rond de vluchtelingenproblematiek maakten we een vers mailadres aan vluchtelingenactie@cawantwerpen.be.

We nodigden ook andere organisaties uit voor het overleg, hierbij enkele van hun reacties:

 • Prima initiatief. Hier bij Free Clinic zijn we natuurlijk ook niet ongevoelig voor de problematiek van de mensen op de vlucht. In ons cliënteel zijn er mensen met een dergelijke achtergrond en we kunnen spijtig genoeg verwachten dat er in de toekomst nog gaan bijkomen. Ons aanbod staat alleszins open voor hen die hulp nodig hebben bij hun middelengebruik. Naar de andere organisaties toe willen we heel concreet aangeven dat we steeds bereid zijn om ons advies of onze hulp aan te bieden wanneer er zich vragen op vlak van drugproblematiek stellen. Tino Ruyters vzw Free Clinic

 • Bedankt voor de uitnodiging. Wij hebben op die moment zelf een startlunch en personeelsvergadering waar deze problematiek ook aan bod komt. Op 12 september bekijken we ook met hart boven hard wat we concreet kunnen doen. Ik bezorg jullie nadien zeker een verslag. Maar deze algemene vergadering staat ook open voor iedereen. Dus iedereen met ideeën en actieplannen kan afkomen. We hadden hierover ook reeds gesprekken met vluchtelingenwerk Vlaanderen en amnesty international. Ilse Hackethal Directeur Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

 • Zie dat er heel wat beweegt op niveau van beleid (Vlaanderen-Brussel), politieke uitspraken, burgerinitiatieven… Belangrijk is dat er wat concreet gebeuren zal en daarom moeten we verbindend werken zeker wat Antwerpen betreft. De ngo’s, de vrijwilligersorganisaties, de professionele werkers hebben alle belang om samen te werken. Graag bereid tot verder overleg om concrete, duurzame en inhoudelijke stappen te zetten. Ik ben overtuigd dat CAW Antwerpen wat professionele ondersteuning kan bieden, de ngo’s de financiële aspekten en het vrijwilligerswerk de verbinding met de doelgroepen… Johan Martens, lid RVB, mede namens PSC en De Loodsen

 • Bedankt voor de begeesterende actievergadering van gisteren. Ik onthoud heel sterk het plan om met heel het sociale middenveld te tonen dat we als gastvrije stad (en provincie) de vluchtelingen welkom heten. Ik zag net dit nog en dat sluit volgens mij daarbij aan: http://www.vluchtelingenwerk.be/formulier/bestelling-publicaties Maar als jullie iets gelijkaardigs willen ontwikkelen om aan huizen, gebouwen, fietsen, … te hangen dan willen wij daar zeker mee over denken en verspreiden! Karolien Huyghe, stafmedewerker beweging.net Antwerpen.